கிறிஸ்தவ தளங்கள்


இறைவன் தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
http://lord.activeboard.com/

பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழில்
http://www.tamil-bible.com/ 

திருமறைத்தீபம்
http://biblelamp.me/
  
வாலிபனின் பக்கங்கள்...... 
http://waliban.blogspot.com/ 

 அழகான பாதங்கள்
 http://vasanai.blogspot.com/ 
  
சேமி டிப்பிற் ஊழியம்
http://intl.sammytippit.org/index.php?lang=ta

ஒரு மனிதனுக்கு வழிக்காட்டி
 http://pathaikatti.blogspot.com/2008/11/blog-post.html

இதுதான் இஸ்லாம்.
 http://knowislaam.blogspot.com/2010/11/400.html

 RED இஸ்லாம்  
http://redislam.blogspot.com/

''ஈசா குரான்''     (இஸ்லாமியருக்கு கிறிஸ்தவனின் பதில்கள்)
http://isakoran.blogspot.com/

உண்மையடியான் (இஸ்லாமியருக்கு கிறிஸ்தவனின் பதில்கள்)
http://www.unmaiadiyann.blogspot.com/?

''சத்தியவான்  தளம்'' (இஸ்லாமியருக்கு கிறிஸ்தவனின் பதில்கள்)
http://sathyavaan.blogspot.com/

ஆன்சரிங் இஸ்லாம் (இஸ்லாமியருக்கு கிறிஸ்தவனின் பதில்கள்) http://www.answering-islam.org/tamil/newarticles.html

தமிழ்Quran Leaks 
http://quranleaks.wordpress.com/

தமிழ் bible reserch centre
http://tamilbibleresearchcentre.com/

cbn site
http://www.cbnsite.com/search/?search_id=Bible&search_type=search_videos

பைபிள் அங்கிள்
http://www.bibleuncle.com

இயேசு விடுவிக்கிறார்
http://www.yesuviduvikkirar.com/Home/

இயேசுவின் வார்த்தைகள்
http://selvinsmile.blogspot.com/

ஆவிக்குரியக் காரியங்களைக் குறித்து வெப்சைட்
 www.ratchippu.comதொடருகிறது....

 


6 comments:

இயேசுவின் வார்த்தைகள் said...

இயேசுவின் வார்த்தைகள்
http://selvinsmile.blogspot.com/

janarththanan said...

thanks brother

Anonymous said...

ஆவிக்குரியக் காரியங்களைக் குறித்து வெப்சைட் www.ratchippu.com

Christo Selvan said...

Visit for more CHRISTIAN STORIES I LIKE
http://salomechristo.blogspot.com/

Christian Wallpapers said...

www.christianwallpapersfree.com - Christian Bible Verse Wallpapers

MY FRIEND JESUS TRUE LOVE said...

Praise the lord sir...
This all information are very good and very use full in my research .. i want to take this information and i would like to share my blog page ..thank you .. and i need more details and prof in jesus is the real good

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை எழுதுக ..

கேள்வியும் பதிலும்

விஞ்ஞானம்

நிறைவேறிய வேதாகம தீர்க்கதரிசனங்கள்.

forum

சிலுவை dot கொம். Powered by Blogger.